Menu

Dzienniczek głodu alkoholowego

Znane i powszechnie stosowane są różne metody walki z nałogiem. Jedną z nich jest prowadzenie dzienniczka głodu alkoholowego – przyjmuje on formę dziennika lub pamiętnika, gdzie alkoholik wpisuje informacje na temat swojego uzależnienia. Za jego pomocą można monitorować sposoby utrzymania abstynencji alkoholowej oraz zapoznać się z aktualnymi stanami samopoczucia pacjenta. Pacjent poprzez obserwację swojego ciała, myśli, emocji, sposobu samokontroli opisuje swoje przeżycia podczas głodu alkoholowego. Systematycznie prowadzony dzienniczek jest szczególnie polecany przez terapeutów jako metoda uniknięcia nawrotów choroby. Już po około tygodniu od momentu rozpoczęcia systematycznych wpisów można określić indywidualne objawy głodu alkoholowego. Warto wspomnieć, że głód alkoholowy może pojawiać się codziennie, choć nie ma na to większej reguły, zdarzają się pacjenci odczuwający głód co kilka dni, a nawet tygodni.

Dzienniczek alkoholowy a głód

Mianem „głodu alkoholowego” określa się stan wzmożonej i trudnej do opanowania potrzeby sięgnięcia po kolejną dawkę etanolu oraz upicia się. Głód alkoholowy występuje razem z rozdrażnieniem, stanami lękowymi, napięciem i rozdrażnieniem. Można stwierdzić, że głód alkoholowy jest to dynamizowana lękiem i cierpieniem ucieczka od alkoholu z nadzieją na uśmierzenie i uspokojenie [Mellibruda 2006]. Istnieją osoby, które podają, że głód alkoholowy jest pojęciem o wątpliwym bycie, część osób całkowicie neguje jego istnienie ze względu na fakt braku odpowiednich narzędzi oraz obiektywnych kryteriów, umożliwiających dokonania pomiarów biochemicznych lub fizjologicznych w celu określenia jego obecności. Pierwszym czynnikiem dokonującym kontroli samopoczucia alkoholika oraz odczuwania przez niego głodu alkoholowego i jego natężenia są osoby najbliższe. Zazwyczaj bliscy pacjenta potrafią znacznie wcześniej niż sam uzależniony uświadomić sobie fakt występowania głodu alkoholowego.

Specjalista w dziedzinie diagnostyki za pomocą swojego doświadczenia oraz wiedzy potrafi zarówno rozpoznać symptomy głodu oraz dokonać trafnej analizy sytuacji, w jakiej wzmaga się irracjonalna chęć wypicia napoju procentowego. Głód pojawia się różnych sytuacjach, miejscach, czy też okolicznościach, nawet po spożyciu niewielkiej ilości etanolu. Przyjmuje się jednak, że silniejsze objawy głodu przeżywają osoby podczas występowania zespołu abstynencyjnego, który pojawia się po znacznym nadużyciu alkoholu. Może też wiązać się z pragnieniem intensyfikowania przeżywanych uczuć.

Zazwyczaj przy pierwszych symptomach głodu, alkoholik zazwyczaj nie rejestruje rozpoczynającej się chęci sięgnięcia po kieliszek. Bardzo niebezpieczna jest sytuacja, kiedy podczas pojawiania się nasilenia głodu alkoholik znajduje się w sytuacji towarzyskiej, ponieważ sprzyja ona rozluźnieniu, dobrej zabawie, rozładowaniu stresu i napięć. W takiej sytuacji alkoholik jest bardziej podatny na przerwanie abstynencji. Jest to sytuacja będąca poza świadomością alkoholika.

Objawy głodu alkoholowego

Głód alkoholowy to bardzo silny bodziec, pojawiający się niespodziewanie. Jest trudny do rozpoznania, np. może przybierać formę tęsknoty za określonymi osobami, miejscami i sytuacjami, które nieświadomie kojarzone są z piciem alkoholu.

W pierwszej fazie leczenia uzależnienia kluczową umiejętnością jest rozpoznawanie objawów głodu alkoholowego, a następnie umiejętne je zwalczanie. Do najczęściej występujących zalecza się:

  • Spadek nastroju,
  • Kołatanie serca, tachykardia,
  • Wymioty i mdłości,
  • Obsesje

Mimo licznych badań nad uzależnieniami, niemożliwe do oszacowania jest czas trwania głodu alkoholowego. Jego oddziaływanie uzależnione jest od wielu indywidualnych czynników, takich jak ogólny stan psychiczny i fizyczny osoby trzeźwiejącej, a także poziom zaawansowania jego choroby alkoholowej.

W jaki sposób dzienniczek alkoholowy pomaga uzależnionemu?

Jedną z popularnych metod walki z uzależnieniem, zalecaną przez specjalistów jest prowadzenie dziennika alkoholowego. Polega on na kontrolowaniu aktualnego stanu samopoczucia oraz zapisywania swoich refleksji. Bardzo często przybiera formę tabeli, gdzie alkoholik umieszcza występujące symptomy głodu alkoholowego. W ten sposób, poprzez analizę danych, można rozpoznać i nazwać okoliczności, w jakich głód alkoholowy się wzmaga, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie danego czynnika lub nawet jego trwałe usunięcie. Systematyczne uzupełnianie dziennika umożliwia określenie indywidualnych cech głodu alkoholowego, przez co jest dobrym narzędziem skłaniających do autorefleksji. Z tego względu uważa się, że dzienniczek alkoholowy jest formą wsparcia alkoholika w życiu w trzeźwości, umożliwiającym kontrolowanie postępów, które pojawiają się każdego dnia.

Jak wypełnić dzienniczek głodu alkoholowego?

Zaleca się posiadanie własnego dzienniczka stale ze sobą. Gotowy szablon tego narzędzia zawiera dwadzieścia jeden punktów, które pomagają w określaniu uczuć występujących podczas głodu. Dzienniczek skłania do refleksji i określenia, czy alkoholik odczuwa określone objawy. Następnie we właściwych miejscach należy wstawić plus lub minus. Zaleca się, aby dla dobra terapii unikać osób oraz miejsc kojarzących się ze spożywaniem napojów wysokoprocentowych. Warto również korzystać z doświadczenia terapeutów i lekarzy, stosować techniki relaksacyjne, a także zadbać o swoje zdrowie fizyczne, np. poprzez udanie się na detoksykację.

Jak pomóc alkoholikowi wyjść z nałogu?

Osoby bliskie mogą pomóc alkoholikowi poprzez motywowanie go do prowadzenia aktywnego trybu życia. Uprawianie sportu, nawet w sposób rekreacyjny pomaga w uwalnianiu hormonów szczęścia, które obniżają chęć sięgnięcia po alkohol. Przydatna jest również konsultacja z dietetykiem w celu ułożenia indywidualnej diety. Samo ograniczenie węglowodanów, kofeiny oraz nikotyny może poprawić funkcjonowanie osoby chorej. Należy pamiętać, że rola osoby wspierającej alkoholika w wychodzeniu z nałogu jest niewdzięczna, występująca samodzielnie (bez wsparcia ze strony specjalistów) może okazać się całkowicie nieskuteczna, a znaczna część alkoholików neguje potrzebę i konieczność podejmowania leczenia.

Namówienie uzależnionego na profesjonalne leczenie odwykowe i terapię pod okiem specjalistów, to najlepsze, co można zrobić w takiej sytuacji. Warto rozważyć zastosowanie farmakologicznego leczenia, jakim jest wszycie wszywki alkoholowej Esperalu. Tabletkę z substancją czynną umieszcza się pod skórą, zazwyczaj w okolicach pośladka. Metoda ta działa poprzez wywołanie awersji alkoholowej. Esperal działa w taki sposób, że hamowana jest dehydrogenaza aldehydowa. W ten sposób upośledza się metabolizm alkoholu. Gromadzi się w tkankach aldehyd octowy. Skutkiem jest to, że spożycie nawet niewielkiej ilości alkoholu wywołuje silne i nieprzyjemne objawy psychosomatyczne. Jednorazowa wszywka wystarcza na około od ośmiu do dwunasty miesięcy – czas uzależniony jest od indywidualnych cech pacjenta. Sam zabieg jest bezbolesny (przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym), trwa około trzydziestu minut.