Menu

Oferta

Nasza klinika oferuje wysokiej jakości pomoc w uzależnieniu, jak i przy jednorazowych zatruciach alkoholowych. Nasze usługi dzielimy na odtrucie alkoholowe oraz detoks alkoholowy. Odtrucie alkoholowe stanowi pierwszy krok do rozpoczęcia życia bez popularnej używki, jaką jest alkohol. Alkoholizm jest chorobą cywilizacyjną, która wpływa negatywnie na ciało i umysł, prowadząc często do ciężkich chorób fizycznych i psychicznych. Należy zaznaczyć jednak, że odtruwanie alkoholowe nie jest leczeniem alkoholizmu, a stanowi jedynie jego element, mający na celu oczyszczenie organizmu z toksyn, powstałych po alkoholu i pomoc pacjentowi bezpiecznie przejść przez wszystkie dolegliwości, spowodowane odstawieniem popularnej używki. O ile lekkie zatrucia alkoholowe można łatwo leczyć w domu, o tyle poważniejsze mogą wymagać hospitalizacji. W podjęciu konkretnej decyzji pomaga wywiad medyczny, sporządzany przed każdą usługą, podczas którego ustalane jest, jak długo pacjent spożywał alkohol i czy był to alkohol jedynie ze sklepu, czy sięgał też po bardziej podejrzane trunki. Kolejnym krokiem jest zbadanie ogólnego stanu zdrowia pacjenta, a przy cięższych zatruciach wykonywane jest też badanie krwi czy USG brzucha. Objawy zatrucia alkoholowego trwają zazwyczaj do kilku dni.

Detoks alkoholowy stanowi sposób leczenia alkoholizmu poprzez szybką interwencję. Trwa od 7 do 10 dni i ma na celu przerwanie ciągu alkoholowego, w którym znalazł się pacjent. Pomaga też złagodzić psychiczne i fizyczne skutki abstynencji. Detoks alkoholowy polega głównie na oczyszczeniu organizmu z toksyn, uzupełnieniu płynów oraz stanowi bodziec do podjęcia terapii przez uzależnionego. W naszej klinice w ramach detoksu alkoholowego oferujemy pacjentom wszywkę alkoholową oraz odpowiednie leki i suplementy wspomagające organizm, a także spotkania z psychoterapeutą, które stanowią dla pacjenta wsparcie psychiczne w walce z chorobą alkoholową.