Menu

Ile czasu trwa leczenie alkoholizmu?

Choroba alkoholowa dotyka nie tylko samego alkoholika, ale i jego najbliższe środowisko. Samo uzależnienie stopniowo przejmuje władzę nad ogółem funkcjonowania jednostki oraz jej rodziny. Aby wyjście z nałogu było możliwe, należy wykonać pierwszy i najważniejszy krok – przyznać się przed samym sobą do swoich skłonności, a następnie poszukać fachowej pomocy specjalistów.

Ile trwa detoks alkoholowy?

Momentem rozpoczęcia leczenia alkoholizmu jest detoks. Stanowi on odtrucie organizmy ze wszelkich pozostałości alkoholowych oraz szkodliwych toksyn będących produktem trawienia napojów procentowych. Detoksykacja jest szczególnie przydatna w przypadku głębokiego uzależnienia, gdzie dana osoba podczas podejmowania samodzielnych prób wychodzenia z nałogu odczuwa objawy zespołu abstynencyjnego. Ich cechą charakterystyczną są wymioty, nudności, lęk, a także inne fizyczne objawy, które często stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. Należy jednak podkreślić, że uzależnienie dzieli się na uzależnienie psychiczne i uzależnienie fizyczne. Tym samym organizm jest przyzwyczajony do obecności szkodliwej substancji, a gdy się go pozbawia alkoholu, neurotransmitery mózgowe doznają swojego rodzaju szoku, którego efektem jest wspominany syndrom odstawienny. Dodatkowo osoby będące w stadium przewlekłym choroby alkoholowej przy próbach odstawienia napojów procentowych odczuwają inne dolegliwości, takie jak wahania ciśnienia, zaburzenia pracy serca, drgawki padaczkowe, psychozy alkoholowe, majaczenie, halucynacje. Z tego powodu leczenie uzależnienia alkoholowego powinno odbywać się w środowisku do tego przeznaczonym pod okiem specjalistów i lekarzy.

Detoksykacja zazwyczaj nie ma określonych sztywnych ram czasu trwania. Jest całkowicie zależna od indywidualnej sytuacji alkoholika. Zgodnie z literaturą medyczną, uznaje się, że przeciętne usuwanie alkoholu i jego pochodnych z ciała człowieka następuje dopiero po ośmiu godzinach od zakończenia dalszej konsumpcji. Proces jednak może być dłuższy niż wspomniane osiem godzin. Znane są przypadki osób poddające się detoksowi przez kilka dni, a nawet tygodni i miesięcy, przy czym standardowo w przypadku  osób głęboko uzależnionych czas odtrucia trwa zazwyczaj miesiąc. Czas wydłuża się jeżeli dana osoba oprócz alkoholu spożywała również inne substancje psychoaktywne. Dodatkowo wpływ na czas trwania detoksykacji ma wiek, płeć, waga oraz ogólny stan psychofizyczny danej osoby. Odtrucie alkoholowe wiąże się jednak również z pojawieniem się zespołu abstynencyjnego.
Z reguły jego największe natężenie trwa od 24 do 72 godzin od momentu zakończenia picia.

Ile trwa leczenie alkoholizmu w trybie ambulatoryjnym?

Część osób odbywa leczenie choroby alkoholowej w trybie ambulatoryjnym. Poprzez terapię dochodzącą można być pod opieką fachowców wspierających walkę z nałogiem bez konieczności rezygnowania ze swoich codziennych obowiązków, np. służbowych. Zagrożeniem płynącym z tego rodzaju leczenia jest poziom motywacji i asertywności Pacjenta. Jest to związane z tym, iż na co dzień pozostaje on w środowisku kojarzącym się z alkoholem. Z tego powodu narażony jest na liczne pokusy ze stron znanych mu miejsc, ludzi, a także wszelkich okazji do picia. Szansą jednak jest to, że taka osoba może testować nabywane umiejętności w swoim naturalnym środowisku, przez co wie nad czym musi jeszcze pracować. Dodatkowo po zakończonej terapii ambulatoryjnej Pacjent nie przeżywa nagłego szoku, który związany jest z diametralną zmianą najbliższego otoczenia i warunków, w jakich się znajduje. Problem ten pojawia się u osób korzystających z odwyku w zamkniętym ośrodku leczniczym.

Czas trwania leczenia w trybie ambulatoryjnym jest długi. Często ułożone programy leczenia trwają nawet rok. Zazwyczaj regularne spotkania odbywają się od 4 do 10 razy w miesiącu, trwając od 1 do 2 godzin. Jednak wszystko uzależnione jest od indywidualnych potrzeb, możliwości, a także postawionej diagnozy. Duże znaczenie w ewaluacji programu i jego późniejszego dostosowywania do danej osoby mają również wyniki badań i efekty pojawiające się po kilku spotkaniach.

Ile trwa leczenie alkoholizmu w trybie zamkniętym?

Tryb zamknięty leczenia nałogu alkoholowego dedykowany jest osobom, które nie mają wystarczająco silnej woli, a także obawiają się, że nie będą w stanie wytrwać w abstynencji ze względu na liczne pokusy w ich środowisku. Czynniki te eliminowane są właśnie poprzez umieszczenie Pacjenta w trypie stacjonarnym, gdzie jest odizolowany od kolegów równie bardzo uzależnionych, wszelkich miejsc kojarzonych z alkoholem, a także sklepów spożywczych. Atutem ośrodków terapeutycznych prowadzących leczenie w trybie zamkniętym często ulokowane są w różnych miejscach turystycznych, gdzie można odpocząć, oderwać myśli od swoich słabości, pracować nad sobą w bezpiecznych i kameralnych warunkach, a także mając dostępne liczne udogodnienia, takie jak basen, sauna, czy też boisko do gry. Dużą wartość mają także oferowane wycieczki po okolicy, które wypełniając cały dzień pozwalają skutecznie odwrócić uwagę Pacjenta od pozyskiwania kolejnych dawek napojów procentowych. Część osób podczas takiego pobyt znajduje nowe zainteresowania, a także uczy się w wartościowy sposób spędzać czas wolny. Co ciekawe, znane są placówki, które oferują turnusy lecznicze dostosowane do poziomu uzależnienia Pacjentów oraz do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Wstępem zawsze jest diagnoza, rozmowa z psychologiem oraz terapeutą, dostosowując konkretne działania pod Pacjenta, pomagając mu osiągnąć jak najlepsze efekty.

Ile trwa przymusowe leczenie alkoholizmu?

Wszelkie formy leczenia i terapii alkoholizmu są dobrowolne, jednak polskie sądy mają możliwość skierować daną osobę na przymusowe leczenie w firmie odwykowego leczenia w ośrodku zamkniętym w szczególnych przypadkach. Są one opisane w Kodeksie Karnym w art. 96. W większości przypadków przymusowe leczenie orzekane jest jeżeli dana osoba wykazuje zachowania ryzykowne, przy czym istnieje duże prawdopodobieństwo o ponownym popełnieniu przestępstwa, które związane jest z obecnością uzależnienia alkoholowego. W tym przypadku nie ma określonych ram czasowych takiego odwyku. W każdym przypadku są one określane indywidualne, przy czym wymagane są minimum trzy miesiące oddziaływań, jednak nie dłużej niż dwa lata. Dodatkowo po odbytej terapii ośrodek uzależnień w jakim znajdował się Pacjent wydaje mu szczegółową opinię z opisem wniosków i wyników terapii, która brana jest pod uwagę przez sąd w rozstrzyganiu o zwolnieniu z zakładu.

Alkoholizm – terapia i co potem?

Zarówno leczenie ambulatoryjne, jak i w zakładzie zamkniętym stanowią początek do prawdziwej i samodzielnej drogi Pacjenta w walce o utrzymanie abstynencji i trzymania się prospołecznych zachowań. Warto mieć na uwadze, że czas terapii pod opieką specjalistów umożliwia utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i samozaparcia, wykorzystując na co dzień sposoby efektywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, szczególnie kiedy pojawia się głód alkoholowy, jednak kilka tygodni, miesięcy czy nawet rok pracy jest okresem krótszym od wieloletniego tkwienia w rozwijającym się uzależnieniu. Tym samym nigdy nie ma stu procentowej gwarancji wyleczenia – alkoholikiem zostaje się do końca życia, jednak od samego Pacjenta zależy, czy utrzyma osiągnięte rezultaty, czy na nowo je zaniecha. Z tego powodu zaleca się dalsze korzystanie z różnych form wsparcia, np. spotkaniach grup Anonimowych Alkoholików, które są idealnym środowiskiem wspólnej wymiany doświadczeń oraz udzielania wzajemnej pomocy i wsparcia. Duże efekty przynoszą również programy pogłębione, trwające około dwóch lat. Takie spotkania odbywają się rzadziej, a ich celem jest utrwalanie nabytych umiejętności, koniecznych do utrzymania abstynencji. Dobrą metodą jest również farmakologiczne leczenie awersyjne, potocznie zwane wszywką alkoholową.