Menu

Przymuszenie do leczenia uzależnień od alkoholu

przymuszenie-do-leczenia-uzaleznien-od-alkohlu

Leczenie alkoholizmu to długotrwały proces. Musimy wykorzystać go maksymalnie, aby osiągnąć najlepsze efekty. Nie jesteśmy w stanie zdecydować się na poważniejsze kroki, jeżeli nie podjęliśmy decyzji o leczeniu samodzielnie. Przymus jest bardzo powszechny w domu alkoholika. Rodzina osoby uzależnionej stara się za wszelką cenę nakierować ją na dobry tor. Uzależnienie wpływa na życie wszystkich członków rodziny. Z tego względu chcemy pomóc swoim ukochanym. Wydawałoby się, że leczenie w każdej sytuacji jest pomocne. Niestety alkoholizm to nie jest choroba, na którą wystarczy wziąć tabletkę. Nie jesteśmy w stanie wyleczyć jej taki sposób, ponieważ zaburzenie obejmuje skomplikowaną sferę psychiczną. ‘

Nasza psychika jest delikatna. Łatwo na nią wpłynąć. Kiedy cierpimy na uzależnienie musimy ją na nowo uwarunkować. To trudny czas. Aby doszło do jakiekolwiek zmiany w zachowaniu musimy być na nią mentalnie przygotowani oraz pozytywnie nastawieni. Nasze podejście może zdziałać cuda. 

Sens przymusowego leczenia uzależnień od alkoholu

Przymusowe leczenie jest wbrew pozorom bardzo częste. Skutki alkoholizmu dotykają całe rodziny osób uzależnionych, dlatego często potrzebna jest szybka interwencja, zanim dojdzie do większych szkód. Tłumaczeniom oraz usprawiedliwianiu i racjonalizowaniu picia nie ma końca. Alkoholicy zaprzeczają chorobie i nie chcą podejmować się leczeniu. Im dłużej zwlekają, tym choroba powoduje więcej problemów. Wyjście z nałogu jest marzeniem wszystkich bliskich uzależnionego, dlatego kwestia terapii jest bardzo istotna. 

Czasami dochodzi do rozpadu więzi rodzinnych, a dzieci narażone są na demoralizację. Najmłodsi nauczeni są brania przykładu z domu rodzinnego. To naturalne, że dziecko funkcjonuje poprzez naukę przez obserwację. Przebywanie w domu alkoholika może stać się traumą oraz trudnym wydarzeniem które będzie źle wspominane przez lata. Istnieje jednak możliwość skierowania uzależnionego na przymusowe leczenie. 

Jaki sens ma tego typu rozwiązanie? To, że mamy taką możliwość, nie oznacza, że jest to wartościowa opcja. Czasami staramy się za wszelką cenę pomóc alkoholikowi, że zapominamy o tym, czy działamy zgodnie z nim. Nie chodzi o to, aby akceptować jego postępowanie, ale pozwolić mu zrozumieć konsekwencje oraz błędy. Każdy alkoholik powinien zrozumieć swój problem oraz głośno się do niego przyznać. Własna świadomość choroby pozwala nam podjąć określone kroki. 

Terapia uzależnień polega na pracy nad samym sobą. Jest wiele kwestii, które powinniśmy przemyśleć. Staramy się, aby godziny spędzone na spotkaniach z terapeutą przyniosły jak najlepszy  skutek. Co w sytuacji, gdy zostajemy przymuszeni do leczenia? Przestajemy wkładać serce we wszelkie próby wyzdrowienia. Alkoholicy chodzą na terapie, ale w głębi nie przyznają się do swojego problemu. Leczą się, aby zaspokoić wszystkich. 

Jak wygląda przymusowe leczenie alkoholika?

Przymusowe leczenie jest przyznawane tylko i wyłącznie przez sąd. Nie ma innej możliwości, abyśmy bez własnej woli zmusili kogoś do terapii uzależnień. Procedura skierowania na terapię zawiera kilka ważnych kroków. Przede wszystkim, gminna komisja rozwiązywania problemów z alkoholem musi dyskretnie wydać skierowanie na badania lekarskie. Terapia może mieć formę stacjonarną lub niestacjonarną w specjalnym zakładzie leczenia uzależnień od alkoholu. Efekty leczenia są potwierdzane przez najbliższy dla miejsca zamieszkania chorego sąd rejonowy. 

Nasze Polskie prawo umożliwia ubezwłasnowolnienie osoby uzależnionej. Czasami pod wpływem alkoholu przestajemy normalnie funkcjonować i stanowimy zagrożenie dla siebie oraz innych. Taki pozew może wypłynąć od najbliższej rodziny z pierwszej linii, która obawia się o swoją przyszłość. Inne niespokrewnione osoby lub dalsi krewni mogą jedynie złożyć wniosek do prokuratury. 

Co sprawia, że decydujemy się na ubezwłasnowolnienie alkoholika?

Czasami odbieramy alkoholika jako zagrożenie. Jest wiele sytuacji, które sprawiają, że decydujemy się na ubezwłasnowolnienie. Bardzo często ma to związek z pieniędzmi. Osoby uzależnione często się zadłużają i sprawiają, że cała rodzina popada w problemy finansowe. Dla dobra najmłodszych członków rodziny czasami nie ma innego wyjścia niż złożenie wniosku do sądu. Możemy to zrobić w każdej chwili. Istnieją bowiem poważniejsze sytuacje, na przykład przemoc w domu. Kiedy alkoholik staje się agresywny może dopuszczać się różnych aktów przemocy i znęcać się nad swoimi bliskimi. Czasami jesteśmy zmuszeni do takich działań. Pod wpływem alkoholu możemy zachowywać się bardzo impulsywnie oraz nierozważnie. Najgroźniejsze i najmniej racjonalne decyzje podejmujemy właśnie w stanie nietrzeźwości. 

W jakich przypadkach możemy zastosować przymusowe leczenie alkoholika?

Przepisy są jasne. Alkoholika możemy skierować na przymusowe leczenie, gdy jego uzależnienie: drastycznie wpływa na stosunki rodzinne i prowadzi do ich rozpadu, ma wpływ na najmłodszych członków rodziny, zakłóca harmonię i spokój rodzinny, wpływa negatywnie na porządek publiczny, sprzyja przestępstwom oraz naraża na znaczne straty pracodawcę osoby cierpiącej na alkoholizm. 

Takim zachowaniom powinniśmy przeciwdziałać. Każda patologia społeczna odbija się na całym społeczeństwu. Szkody są zbyt wyraźne i oddziałują na osoby niewinne, które nie muszą mieć związku z uzależnionym. Przymusowa terapia jest wyjściem, ale niekoniecznie dobrym. 

Decyzja sądu o ubezwłasnowolnieniu jest ważna nieokreśloną ilość czasu. Nie ma terminu, który określałby zakończenie działania wniosku. Alkoholik może ubiegać się o odzyskanie swoich praw, gdy jego stan psychiczny poprawi się, a uzależnienie przestanie mieć negatywny wpływ na życie codzienne. 

Jak uniknąć zmuszania do leczenia?

Jak już zostało powiedziane – przymuszone leczenie nie wykazuje wysokiej skuteczności. Alkoholicy po zakończeniu terapii powracają do nałogu, ponieważ nie czują większej motywacji związanej z wyzdrowieniem. Możemy uniknąć takie sytuacji. Czasami skuteczne okazują się szczere rozmowy lub rozmowa z psychologiem. Zanim nałóg przerodzi się w wyniszczające uzależnienie możemy zadziałać inaczej. Warto próbować przekonywać alkoholika do leczenia, ale w prawidłowy sposób. Każda próba oskarżania lub krytykowania może skończyć się brakiem reakcji. Powinniśmy zatem rozsądnie podejść do sprawy, a najlepiej pójść po radę do specjalisty, ponieważ trudno jest przeprowadzać rozmowy z osobą uzależnioną. 

Uzależnienie jest indywidualną kwestią. Nie da się wymusić na kimś przyznania się do choroby oraz zbudowania wewnętrznej potrzeby wyzdrowienia. Jeżeli alkoholik nie będzie sam chciał zrezygnować z używki, to nikt nie będzie w stanie tego zmienić. W sytuacjach kryzysowych, gdy nasze życie uległo drastycznym zniszczeniom, mamy opcję złożenia wniosku o przymusowe leczenie uzależnienia od alkoholu. Gdy alkoholik staje się zagrożeniem i niesie niebezpieczeństwo nie powinniśmy z tym czekać, aż wydarzy się jakaś tragiczna sytuacja. Bądźmy w tej kwestii rozsądni.